Faaliyet Alanlarımız

Avukatlık

Avukatlık hizmetimiz, dava departmanı; icra departmanı ve tahkim departmanından oluşmaktadır. Bu bağlamda,

Dava Departmanı: Müvekkillerimiz tarafından, üçüncü kişilere karşı açılmış veya açılacak; ya da üçüncü kişiler tarafından müvekkillerimize karşı açılmış davaların, Mahkemeler aracılığıyla, en lehe şekilde çözülmesini;

İcra Departmanı: Müvekkillerimiz tarafından, üçüncü kişilerden tahsil edilemeyen kıymetli evrak ve hakların, cebri icra yoluyla tahsil edilmesini ve/veya yerine getirilmesini;

Tahkim Departmanı: Müvekkil ve karşı taraf arasında çıkan uyuşmazlıkların, Mahkemeler yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlenmesini ifade etmektedir.

Belirtmek isteriz ki, Ofisimiz, avukatlık hizmetini icra ederken, öncelikle, müvekkillimiz ile karşı taraf arasındaki hukuki uyuşmazlığı, müzakereler yoluyla çözümlenmesini hedeflemektedir; bu kapsamda, gerekli hukuki incelemeleri ve hazırlıkları yaparak, müvekkillerimize hukuki ve stratejik görüşler sunmaktadır.

Sulh yolunun çözümsüz kalması halinde, Ofisimiz, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak yukarıda belirtilen hukuk alanını ve buna bağlı olarak uygulanacak hukuk kurallarını tespit etmekte ve izlenecek yol haritasını çıkarmaktadır. Daha sonra, müvekkillerimizin uygunluk vermesi doğrultusunda, hukuki süreç başlatılmaktadır.

Ofisimiz, başta aşağıda belirtilen hukuki alanlar olmak üzere birçok alanda hizmet vermektedir.

Aile Hukuku

Çevre Hukuku

İcra İflas Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Anayasa Hukuku

Eşya Hukuku

İlaç ve Sağlık Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku

Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku

İdare Hukuku

Sözleşme Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Medeni Hukuk

Spor Hukuku

Basın Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Taşıma Hukuku

Borçlar Hukuku

İnternet Hukuku

Miras Hukuku

Uluslararası Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Rekabet Hukuku

Vergi Hukuku