Faaliyet Alanlarımız

Danışmanlık

Danışmanlık hizmeti kapsamında, yerli ve yabancı müvekkillerimizin idari işlemlerinin analizinin yapılması ayrıca avukatlık hizmeti durumlarında muhtemel sonuçlar ve süreçler hakkında müvekkillerimize bilgi verilmesi yer almaktadır. Ayrıca bu kapsamda sözleşme taslakları hazırlanmakta gerektiğinde mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve uyarlanması sağlanmakta ve örnek formlar tedarik edilmektedir. Bununla birlikte, Ofisimiz, müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti kapsamı içerisinde araştırma ve mütalaa hizmeti de vermektedir.

Ofisimiz, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerimiz lehine, güvenli bir hukuki altyapının kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi, karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunmasını hedeflemektedir.

Bu kapsamda, Ofisimiz,

-Sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi,

- İhtarnamelerin ve ihbarnamelerin hazırlanması,

-Sözlü veya yazılı tüm sorulara, mevzuat, içtihat ve doktrin dayanaklı, yazılı olarak cevap verilmesi,

-Her türlü dava, icra ve yazılı dokümantasyonun hukuki denetimi,

-Talep edilen hallerde toplantılara katılmak,

-Şirket ana sözleşmelerinin yazılması,

-Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması,

-Şirket genel kurul işlemleri; hisse devri işlemleri,

-Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri,

-Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi,

-Şirket ortaklarının haklarının korunması,

gibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Araştırma

Ofisimiz, kurumların, şirketlerin ve şahısların talep etmeleri halinde, ihtiyaç duydukları hukuki konularda kapsamlı araştırmalar yapmakta, araştırma ve inceleme sonuçları yazılı olarak talepte bulunan gerçek ya da tüzel kişilere sunmaktadır.

Mütalaa

Ofisimiz, kurumların, şirketlerin ve şahısların, hukuki süreçlerde karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak yargılama konusu olayla ilgi ve/veya bilirkişi raporları hakkında hukuki görüş vermektedir.